El Dorado- Joint Venture Project Land Signing  Moment  at Bashundhara R/A ,Dhaka.
                                                  Between

Managing Director (Kazi Gaffar Ahmmed Sir) & Land owner Siraj Jaman Sajid Sir